Digitala årsredovisningar matchar nya beteenden

postnord3

Utan effektiv, trovärdig finansiell kommunikation skulle världens kapital- och handelsmarknader inte fungera. Nu visar det sig att Sverige är synnerligen bra på ett av de områden som många kanske starkast förknippar med finansiell kommunikation, nämligen årsredovisningen. Hela 9 av 20 av världens bästa årsredovisningar 2014 är svenska, enligt Report Watch. Researchbolaget gör mätningar globalt sedan 1996, och i år visar Sverige framfötterna. En utmaning för de svenska bidragen på topplistan är dock att de haltar med att möta målgruppernas digitala förväntningar. Ett problem när 73% av målgruppen vill ha en webbaserad årsredovisning (Comprend Webranking).

Det betyder så klart att det finns stor potential och goda möjligheter för många att ligga steget före. Extra roligt är det samtidigt för kollegorna på Hallvarsson & Halvarsson som står bakom 6 av de 9 svenska tryckta bidragen och därmed blir bäst i världen.

Skärmavbild 2014-08-30 kl. 17.59.43(Halvarsson.se)

Varför viktigt att vara bäst?

En bättre årsredovisning ger bättre information om bolaget, vilket höjer trovärdigheten för bolaget, som bl.a. ger lägre kapitalkostnader och mer korrekt värdering på kapitalmarknaden. I rankingen är det Boliden och Electrolux som får bäst resultat när Report Watch tittar på 22 kategorier av kriterier.

Skärmavbild 2014-08-30 kl. 17.24.44

 

 

Skärmavbild 2014-08-30 kl. 17.43.44

Läs mer om undersökningen här.

Nya målgrupper skapar nya förväntningar

Men räcker det med att tänka aktieägare, finansmarknad, analytiker som målgrupp för årsredovisningen? Svar nej. Bolagen behöver i allt snabbare takt möta allt högre förväntningar från andra intressenter i omvärlden även med sin årsredovisning. Utöver de traditionella målgrupperna behöver man bestämma sig hur årsredovisningen (ofta i tillsammans med t.ex. hållbarhetsredovisningen) hanterar intresseorganisationer, fackföreningar, jobbsökande, kunder, medarbetare, politiker och flera andra allt viktigare målgrupper. Inte viktigare för att de är allmänt bra och roliga, utan för att de mer än någonsin tidigare är med och påverkar bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och därmed bolagets värdering.

Tänker man t.ex. målgruppen jobbsökare, medarbetare och kunder – då blir det ofta andra parametrar som styr vad gäller form, innehåll, tonalitet. Hur ska man engagera dessa ”nya” målgrupper och hur kan man förklara företagets verksamhet så att målgruppen förstår? De flesta företag har ett allt större behov av att t.ex. medarbetare förstår den komplexa omvärld bolaget lever i och varför man gör de förändringar man gör. Hur får man många medarbetare att läsa och till och med sprida informationen om den inte är digital? Det är så klart svårt.

Digitala möjligheter

Baserat på topplistan från Report Watch kan man konstatera att de svenska bolagen i toppen inte tänker tillräckligt digitalt. För räcker det med att vara bäst om inte årsredovisningen är tillgänglig? Just tillgängligheten, utvecklingen mot fler målgrupper, och tveklöst den snabba utvecklingen av vårt digitala beteende, är det som driver på användningen av digitala årsredovisningar. Med digitalt menas en årsredovsining som är kodad i HTML (som en hemsida), vilket ger en mängd fördelar i både hur man designar/re-designar och använder publikationen, bl.a:

  • Lättare att sprida och göra tillgänglig
  • Mer avancerade sökmöjligheter för den otålige läsaren
  • Högre träffsäkerhet för sökmotorer
  • Möjligheter till målgruppsanpassning och fördjupning
  • Möjligheter med ljud och rörlig bild och grafik
  • Interaktiva tabeller och diagram
  • Nedladdningsbara filer, t.ex. excel
  • Mätning och uppföljning av användandet bättre

Det är bara Electrolux och SAS Group som är goda exempel i Report Watchs topplista. Electrolux har jobbat en hel del med grafiken och erbjuder en speciell nedladdningsfunktion där läsaren kan välja specifika kapitel och genererar en unik PDF med bara de kapitlen samlade. Perfekt målgruppsanpassning.

Eluxannualreport

Flygbolaget SAS har också en digital årsredovisning med en enkel navigering och viss interaktivitet. SAS lämnar många möjligheter därhän men visar ändå på en årsredovisningen som är tillgänglig och tilltalande.

Skärmavbild 2014-08-30 kl. 18.15.21

Teracom Boxer Group och PostNord är andra bra exempel på hur man kan utforska digital möjligheter. Teracom Boxer Group har jobbat än mer med grafik, ger länkade fotnoter och möjlighet att ladda ned datan i excelfiler. Nämnas bör att Teracom Boxer Groups tryckta årsredovisning gjordes i ett magasinformat, vilket återskapades på nätet.


Teracom

teracom2

PostNord jobbar med en delvis anpassad design för webben som blir mer tilltalande och dessutom med länkade noter vilket underlättar för en läsare som snabbt vill ha svar och fördjupa sig.

postnord

 postnord2

Så medan vissa bolag visar vägen med att möta de förändrade beteendena hos både gamla och nya målgrupper haltar många fortfarande. Det betyder bra möjligheter för oss som jobbar med digital företagskommunikation.

Läs min kollega Magnus Backtemans presentation Delbar, skalbar, användbar – årsredovisningar i digitala kanaler från Hallvarsson & Halvarssons Årsredovisningsseminarium 2014.

Seminarium den 12 september

Den 12 september samlar vi på Comprend kunder och nyfikna för en energifylld morgon om hur digital årsredovisningar skapar stort värde. Som byrå har vi jobbat med frågan i över 10 år och vill dela med oss av lärdomar och berätta om den stundande tredje generationens plattform för digitala årsredovisningar. Oavsett om du tillhör gruppen i framkant eller den som haltar bjuds det på relevant inspiration.

Läs mer och anmäl dig till frukosten här.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>