Nyhet: Företagsuniversitetets HR-dag 9 oktober

FUN-1_PMS363NYHET: Företagsuniversitetets nya HR-dag den 9 oktober handlar om hur vi slipar HR i både näringsliv och offentlig sektor när såväl affärsmodeller och arbetssätt ändras. Som keynote talare har jag fått förmånen att avsluta dagen med en intensiv inspirationsresa i ”Jakten på talanger i det digitala samhället”. Kommer du?

Övriga spännande talare inkluderar bland annat

  • Helen Borg, välkänd HR profil och tidigare bl.a. HR chef på Exportrådet (och även dagens eminenta moderator)
  • Marie Hallander Larsson, en av Sveriges mest rutinerade HR direktörer med bakgrund från bl.a. Pharmacia, Scandic, Posten, Swedbank
  • Olle Högberg, Expert inom personalekonomi vid Nyckeltalsinstitutet

Dagen är Företagsuniversitetets första HR-konferens och ska ge nya kunskaper inom HR-området och inspiration i jobbet. Läs mer om Företagsuniversitetets HR-dag här.

Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag och ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet.

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>