Taggad: jämställdhet

5 tips till alla på Women In Tech 2015

WIT2015banner-registration-open-new-schibsted

När Women in Tech 2015 idag går av stapeln deltar 600 personer och en stor mängd framåtlutade, proaktiva och oroade IT och teknikföretag. Syftet är att inspirera fler kvinnor att arbeta i media- och teknikyrken. Samtidigt som näringslivets samverkan i satsningar som WIT är ett tydligt tecken på att allt fler företag prioriterar mångfald och jämställdhet är det legitimt att fråga sig hur företagen själva visar upp och kommunicerar sin mångfald och jämställdhet. Färska kartläggningar visar på brister i just detta, något som skadar bilden dagens digitala talanger får genom ett par snabba musklick.

Till alla företagsledare, riskkapitalister eller branschföreträdare i dagens publik ger jag här 5 tips på saker att se över och tänka på när ni fortsätter arbetet efter idag. Fortsätt läsa