Taggad: mentimeter

6 tips för bättre digitala workshops

Trots att mängden digitala workshops har skjutit i höjden senaste året verkar många människor fortfarande 14 månader in i pandemin uppleva att många av dessa håller dålig kvalitet. Vittnesmål som toppar listan är bland annat låg energi, hög passivitet, brist på interaktion och svag facilitering. Formatet ställer klart nya krav på den som leder och facilitetar digitalt. Här kommer därför 6 tips på hur vi kan göra våra digitala workshops bättre.  Fortsätt läsa