Taggad: reachmee

Employer Branding i 2020-talet – del 1

Jag är helt övertygad: 2020-talet kommer vara en riktigt dålig tid att vara näst bäst. Det stundande årtiondet kommer utmana så såväl erbjudanden, företag som arbetsplatser som aldrig förr, och konkurrensen kommer bli allt hårdare. Då behöver alla organisationer en förmåga att attrahera de absolut bästa talangerna. Employer Branding-arbetet kommer, oavsett konjunktur, de kommande åren att bli något av det viktigaste arbetsgivare kan jobba med. Men vad krävs för att vara relevant? I tre blogginlägg listar jag 8 spaningar. Här är spaning 1-3. Fortsätt läsa